Anne Rønning

Seniorforsker, NORSUS

Anne Rønning forsker på hvordan man kan utvikle en mer bærekraftig byggenæring basert på livsløpsvurderinger (LCA). Hun er opptatt av at resultatene fra forskningsprosjektene blir benyttet som grunnlag for miljøinnovasjoner i både privat og offentlig sektor, og virkemiddel- og politikkutforming.

Når produsenter skal dokumenter miljøprofilen til sine produkter, foregår dette ved bruk av internasjonale standarder for miljøvaredeklarasjoner (EPD). Anne deltar aktivt i utviklingen av internasjonale standarder for miljøvurderinger i byggenæringen og sitter som nasjonal ekspert i flere komiteer i både ISO og CEN. Hun har siden 2012 ledet arbeidet med ISO-standard for hvordan EPDer skal utformes, og i det siste har hun ledet utviklingen av den internasjonale standarden for digitalisering av slik miljøinformasjon (EN ISO 22057).

Anne vil presentere hva EPD er og hvordan EPDer brukes for å bidra til en mer bærekraftig byggenæring

Mobil: +47 906 42 583
E-post: anne@norsus.no