Bjørn Ole Gleditsch

Bjørn Ole Gleditsch

Ordfører, Sandefjord kommune

Over 20 år som ordfører i Sandefjord kommune!

Bjørn Ole Gleditsch (H) har sittet i kommunestyret i Sandefjord siden 1991 og vært ordfører i byen siden 2003. Han har et glødende engasjement for folk og næringsliv i kommunen, og er stolt av at Sandefjord er en foregangskommune. Undersøkelser viser at Sandefjord er den best styrte kommunen sammenlignet med de største kommunene i landet.

Bjørn Oles hjertesaker er stø kurs for en inkluderende, bærekraftig og levende kommune i vekst, og han vil ha en JA-kommune. Han har lang erfaring med styreverv innen næring og organisasjoner. Ifølge hjemmesiden til Sandefjord Høyre, er han egentlig en beskjeden kar, som ikke er så glad i oppmerksomhet.

Bjørn Ole deltar i sofadebatten om temaet «flom», der han vil fortelle hvordan Sandefjord kommune planlegger for fremtiden rundt denne tematikken.

Mobil: +47 905 62 270
E-post: bjorn.ole.gleditsch@sandefjord.kommune.no