Charlotte Marie Trovaag

Rådgiver i Rambøll Norge AS og medlem i VA-yngre

Nyutdannete Charlotte Marie Trovaag jobber i ett av verdens største vannselskap med kontorer og prosjekter over hele verden. Hun jobber i avdelingen «Water Treatment» og bistår norske kommuner med å implementere det nye EU-direktivet gjennom blant annet prosjektering av nitrogenfjerning, bedre prøvetaking, redusere klimagassutslipp i prosjekter, energioptimalisering og forenkling av kommunenes rapportering. Hun har studert Vann- og miljøteknikk på NMBU og er aktiv i VA-yngre. Charlotte er opptatt av synliggjøring av én av verdens viktigste ressurser: rent vann! På konferansen skal Charlotte fortelle om utfordringene og mulighetene som vannbransjen står ovenfor.

Mobil: +47 976 12 150
E-post: charlotte.marie.trovaag@ramboll.no