Entec Brimer AS

ENTEC Brimer har bidratt med leveranser til det kommunaltekniske markedet i snart 50 år. Vi leverer entrepriser til høydebasseng, vannrensing og til slambehandling. I tillegg leverer vi enkeltprodukter og service- og ettermarkedstjenester til kommuner i hele Norge, helt etter kundens behov. Vi samarbeider tett med både kommune og konsulentselskapene for å få en så effektiv og bærekraftig løsning som mulig, slik at kundene kan drifte rasjonelt og driftssikkert i mange tiår fremover.

ENTEC Brimer er opptatt av å beskytte vannressursene og sørge for at vannet i springen er rent og klart. Vi er en ledende produsent av tanker og høydebasseng i komposittmateriale. Vi håndterer hele prosessen fra design og styrkeberegning til produksjon av element, transport, montering og ferdigstilling av komplette basseng ute hos kunden. Videre har vi betydelig aktivitet innen entrepriser til vannbehandling og avløpsbehandling.

Kontaktperson:

Marius Snekvik
Salgssjef VA
Mobil: +47 915 44 266
E-post: marius.snekvik@entec.no

entec.no