Focus Software AS

Focus Software AS

Focus Software AS er et norsk firma som utvikler og leverer programvare, konsulenttjenester, kurs og brukerstøtte til arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, entreprenører, stat, kommune og andre aktører i byggenæringen.

Selskapet ble stiftet i 1996 med det formål å tilby bygg- og anleggsmarkedet ledende IT-løsninger innen tekniske beregninger, prosjektadministrative programmer og BIM. Vi har hele tiden vært aktive innen standardiseringskomiteer i Standard Norge, BA nettverket, SOSI referansegrupper og i etableringen av IAI/Building Smart i Norge.

Siden 2006 har vi levert Focus CAT, utvidelser og forbedringer av Civil 3D tilpasset til infrastrukturprosjekter, inkludert VA. Siden 2011 har vi også levert Focus VARDAK, for detaljprosjektering av kummer.

Kontaktperson:
Ieva Halvorsen
Application engineer
Mobil: +47 406 47 763
E-post: ieva.halvorsen@focus.no

focus.no