Jørgen Bjørnø Andersen

Jørgen Bjørnø Andersen

Prosjektleder, Kaare Mortensen AS

Jørgen Bjørnø Andersen er født og oppvokst i Vestfold, og har vært ansatt hos Kaare Mortensen AS hele sin karriere. Han startet som anleggsmaskinførerlærling i 2001, tok fagbrev og jobbet som maskinfører frem til 2009. Samtidig som han tok teknisk fagskole, startet han som anleggsleder. Nå jobber han som prosjektleder – hovedsakelig med VA-anlegg.

Kaare Mortensen AS er et velkjent entreprenørfirma i Vestfold, som utfører grunnarbeid, vei, vann og avløpsanlegg, sanering og fundamentering og kabelgraving.