Kanstad Mekaniske AS

Kanstad Mekaniske AS

Kanstad Mekaniske AS tilbyr egenutviklede containere for oppsamling og transport av slam, ristgods og sand fra renseanlegg.  Våre løsninger med massefordelingssystem gir optimal fyllegrad i container som minimerer transportbehov. Systemet er nøye utprøvd ved avløpsrenseanlegg over hele Norge. Erfaring fra brukere ved disse anleggene har bidratt til betydelig videreutvikling av systemet, noe som gjør at vi kan tilby et meget effektivt, robust og brukervennlig system.

Vi har utviklet en rekke tilleggsutstyr til våre containerløsninger. Flere av løsningene er rettet mot bedret arbeidsmiljø for både operatører og sjåfører. Vi tilbyr også containervekter, vogner og nedløp.

Serviceavtale med oss gir deg regelmessig besøk på anlegg av fagkyndig tekniker som utfører nødvendig tilsyn og vedlikehold.

Fra oss kan du få en individuelt tilpasset containerløsning, konstruert og produsert i Norge!

Kontaktperson:
Elin Kanstad
Daglig leder
Mobil: +47 915 85 490
E-post: elin@kanstad-mek.no

kanstad-mek.no