Malmberg AS

Malmberg AS

Malmberg er et miljøteknologiselskap med komplette løsninger innen vannbehandling, biogass, geoenergi og brønnboring.

En femte generasjons familiebedrift med over 155 års erfaring som har gjort oss til markedsledere innen våre kompetanseområder, og med et sterkt fokus på bærekraft og miljø.

Sammen kan vi – ansatte, kunder og partnere – bli Generation Zero.

Kontaktperson:
Sofia Knudsen
Daglig leder
Mobil: +47 911 76 144
E-post: sofia.knudsen@malmberg.se

malmberg.se