NDA Pollex AS

NDA Pollex AS

NDA Pollex AS er en av de ledende aktørene innen ledningnsfornyelse i Norge. Vi er en del av No Dig Alliance, med NoDig-enheter i Norge, Sverige og Finland. Vår erfaring og omfattende kompetanse innen ulike metoder på nordisk basis er en trygghet for kunden.

Våre tjenester inkluderer blant annet:

  • Strømpeforing / rørfornying avløp og overvann
  • PU-Liner / rørfornying vannledninger
  • Utblokking
  • Tettilsluttet rør
  • Kumrenovering
  • Rørinspeksjon
  • Spyling av vannledninger
  • Legging av provann

Kontaktperson:
Christoffer Krabbsjö
Anleggsleder vann
Mobil: +47 458 39 860
E-post: christoffer.krabbsjo@pollex.no

pollex.no