Odd Segerstrøm

Teknisk drift, Tønsberg kommune

Odd Segerstrøm jobber i teknisk drift i Tønsberg kommune, som har ansvaret for den daglige driften av vann og avløp til kommunens innbyggere og bygninger. Dette innebærer blant annet søk og reparasjon av lekkasjer, samt oppfølging av de store VA-prosjektene som utføres i kommunen.

Odd er utdannet VVS-rørlegger med svennebrev og mesterbrev. Han har 30 års erfaring innen bransjen, og de siste 13 årene har han vært ansatt i Tønsberg kommune.

Odd Segerstrøm virker til å være en allsidig mann. Han dukket opp av et kummelokk i én av Tønsbergs gater, og plutselig ble han med i denne reklamefilmen 🙂

https://www.ring2oslo.no/jobber/tv2—lanseringskampanje?pgid=l8hq7z0j-be4a7e_76bad659510d43ee9a211dd0f39d8d78

Mobil: +47 464 41 040
E-post: odd.segerstrom@tonsberg.kommune.no