Benny Engelstad

Daglig leder i OKAB-BVT

Benny Engelstad er daglig leder i OKAB-BVT (Opplæringskontoret for anlegg og bergfag – region sørøst).

Benny har jobbet i anleggsbransjen siden 1993; både som maskinfører og som anleggsrørlegger. For 6 år siden fikk han muligheten til å begynne i OKAB for å overføre kunnskap til fremtidens anleggsarbeidere ved oppfølging av lærlinger i OKAB sine medlemsbedrifter.

Per dags dato har OKAB-BVT 490 løpende lærekontrakter i anleggsfagene, bl.a. anleggsmaskinfører, vei og anlegg, anleggsrørlegger, fjell og bergverk og veidrift-/veivedlikeholdsfaget. På landsbasis har OKAB ca. 2400 lærlinger.

På Vann & Miljø 2024 skal Benny Engelstad holde foredrag om «Utdanning av VA-rørleggeren».

OKAB jobber kontinuerlig med å sikre høy kvalitet på lærlinger, og har for tiden sterkt fokus på det relativt nye faget – anleggsrørlegger. Dette faget og kunnskapen om det, vil være viktig med tanke på hva som skal utføres, og hvilken kvalitet vi må ha på VA-anlegg for at de skal vare i 100 år. Utdanningsdirektoratet har, sammen med bransjen, utviklet en læreplan som skal være veiviser for dette.

OKAB skal

  • være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
  • bistå medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
  • øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
  • være med å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen
  • bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

Mobil: +47 995 05 761
E-post: benny.engelstad@mef.no