Olimb Rørfornying AS

Olimb Rørfornying AS

Olimb Rørfornying er den største og eldste aktøren innen rørfornying i Norge. Siden vi installerte den første strømpeforingen i Norge i 1977 har vi rehabilitert flere hundre kilometer vann- og avløpsledninger og tilhørende kummer for kommuner i hele Norge, uten å grave. Vi er en del av det danske konsernet Per Aarsleff AS, Europas største produsent og installatør innen rørfornying.

Med rørfornying sikrer vi trygt drikkevann og mindre utslipp fra ledningsnettet på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Vi utvikler egne produkter lokalt ved vårt hovedkontor i Råde, og gjennom samspill med ledningseiere fortsetter vi stadig å innovere og utvikle nye løsninger for gravefri rehabilitering av rør. Vår erfaring og kompetanse gjør oss til en trygg partner som imøtekommer både kundens behov og fremtidens klimautfordringer.

Kontaktperson:
Peer-Christian Nordby
Markedssjef
Mobil: +47 992 49 355
E-post: pcn@olimb.no

olimb.no