Pemac AS

Pemac AS

Pemac har levert online vannanalysesystemer til kommunal vann- og avløpssektor, samt til industrien siden år 2000, og innehar svært god kompetanse og forståelse innen dette fagfeltet. Vi leverer bl.a. portabelt ultralyd clamp-on-sett for lekkasjesøking, samt stasjonær ultralyd clamp-on-sett som sonemålere innen lekkasjesøking og overvåking.

På drikkevannsiden er det gjerne installasjoner/målestasjoner som et ledd i selve vannsikkerheten (råvannsinntak, under prosess og ut til distribusjon).
Dette er prosessoptimalisering av anlegg og installasjoner, samt en verifikasjon av produsert vannkvalitet før/under distribusjon (TOC, turbiditet, farge, UV254/UVT, FCI, pH, EC, temperatur osv). De samme sensorene og systemene leverer vi også til online måling av avløpsvann (innløp, under prosess, utløp).

Vi måler diverse parametere/konsentrasjoner på innløpsvann, under de forskjellige selverensestegene, og på vannet som slippes ut ferdig renset (TOC, DOC, BOD, COD, TSS/TS/turbiditet, NO2-N, NO3-N/NO3, H2S, O3, temperatur osv). Dette gjerne som et ledd i selve prosessoptimaliseringen av anlegg og installasjoner. Med tanke på kvalitet, sikkerhet, miljø og energiforbruk, leverer vi bl.a.:

  • Vannanalyse drikkevann
  • Vannanalyse avløpsvann
  • Vannanalyse elvevann
  • Mengdemåling væske
  • Mengdemåling gass
  • Kontaktfri måling av strømningshastighet og nivå
  • Fuktighetsmåling på tørrstoff
  • Gassdeteksjon/måling
  • Luftkvalitetsmåling
  • CEM, overvåking av pipeutslipp

Kontaktperson:
Freddy Prytz Ringstad
Salgssjef
Mobil: +47 465 05 721
E-post: freddy@pemac.no

pemac.no