Ruben Knive

Avdelingsleder, Ringerike kommune

Ruben Knive er avdelingsleder i Ringerike kommune, og har ansvaret for drift av kommunens installasjoner innen vann, avløp og renseanlegg. Han har de siste 10 årene bodd i Ringerike, og jobbet i Ringerike kommune siden 2017.

Ringerike kommune har et innbyggerantall på ca. 31 000 mennesker. Det er en langstrakt kommune med et sentralt vannverk og et sentralt renseanlegg i tilknytning til Hønefoss by. Med 6 mindre renseanlegg tilknyttet mindre tett husbebyggelser andre steder i kommunen, 8 mindre vannverk, 16 høydebasseng, 24 vannpumpestasjoner og 60 avløpspumpestasjoner.

Han skal presenterer foredraget «Flom – da vannet steg». Ringerike kommune ble i august hardt rammet av flommen «Hans». Flommen medførte store skader og store konsekvenser for mange av kommunens innbyggere.

Mobil: +47 959 72 591
E-post: ruben.knive@ringerike.kommune.no