Sulzer Wastwater Norway AS

Sulzer Wastewater Norway AS

Sulzer og varemerket ABS er synonymt med innovasjon og utprøvde løsninger for avløpsvann og avløpsrensing. Takket være nær kontakt med våre kunder har vi bygget opp vår ekspertise på disse områdene. Vi forstår og leverer løsninger for avløpshåndtering fra hushold, industrier, næringseiendommer og kommunale avløpsnett over hele verden. Vi hjelper Ingeniører å velge, utforme, installere og vedlikeholde avløpssystemer av alle typer. Vi tar hånd om deg igjennom hele investeringens livssyklus.

Kontaktperson:
Paal Andersen
Markedssjef
Mobil: +47 949 78 078
E-post: paal.andersen@sulzer.com

sulzer.com