Synnøve Bjerved Folkvord

Skadesjef, Norsk Naturskadepool

Synnøve Bjerved Folkvord er skadesjef i Norsk Naturskadepool, der hun har jobbet de siste 11 årene. Før det har hun lang erfaring fra forsikringsbransjen med skadehåndtering.

Naturskadepoolens hovedformål er å utligne/fordele naturskadeerstatninger mellom forsikringsselskapene og kjøpe gjenforsikring for de riktig store naturkatastrofene. Sammen med et fagutvalg har Norsk Naturskadepool beredskap ved store hendelser hvor det tilbys bistand ovenfor kommuner som er rammet. Norsk Naturskadepool stiller gjerne opp på folkemøter og forklarer de ulike ordningene for dekninger av naturskader og hvor og hvordan de skadelidte skal henvende seg for å få bistand til reparasjon av skader.

Norsk Naturskadepool jobber en god del med opplæring av naturskadehåndtering og dokumentasjon av disse for ansatte i forsikringsselskapene og takst-/saneringsressurser, og har jevnlig dialog med den statlige naturskadeordningen – slik at ordningene best mulig utfyller hverandre.

Mobil: +47 936 99 526
E-post: synnove.folkvord@finansnorge.no