Tomas Bøhler Torsen

Daglig leder, Structor Vann AS

Tomas Bøhler Torsen er utdannet sivilingeniør i vann- og miljøteknikk fra NTNU og har mer enn 20 års rådgivningserfaring fra VA-bransjen.

Siden 2022 har han vært daglig leder i Structor Vann AS, et rådgivningsselskap som retter seg inn mot infrastruktur- og overvannsprosjekter i urbane områder. Tomas foretrekker å jobbe tett på kunden, i alle fasene av prosjektet, og er opptatt av at overvannsanleggene skal være driftsvennlige, funksjonelle og ikke minst natur- og miljøriktige.

Han har også vært rådgiver for Grønn byggallianse (BREEAM) og FutureBuilt, i utviklingen av nye kriteriesett med ambisiøse mål for en miljøriktig og bærekraftig overvannshåndtering.

Mobil: +47 918 21 435
E-post: tomas.torsen@structor.no