Vista Analyse AS

Vista Analyse AS

Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk forskning, utredning, evaluering og rådgiving. Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Våre sentrale temaområder omfatter klima, miljø, energi, samferdsel, næringsutvikling, byutvikling og velferd.

Formålet med BriZE-prosjektet er å garantere en kontinuerlig vannforsyning til den greske øyen Kimolos og utforme en modell for å redusere miljøavtrykket fra avsaltingsanlegg. Dette oppnås ved bruk av solcellepaneler og etableringen av et innovativt system for behandling av saltvann. Prosjektet er et samarbeid mellom Agricultural University of Athens, University of Iceland, Institutt for energiteknikk, og Vista Analyse. Prosjektet er delfinansiert av EØS-midler.

Første del av prosjektet innebærer å installere en avsaltingsenhet som renser 220 m3 vann per dag ved bruk av omvendt osmose. Avsaltningsenheten er en utvidelse av det eksisterende avsaltningsanlegget og vil bli drevet av solcellepaneler. Det vil også bli installert et saltvannbehandlingssystem med kapasitet på 4,03 m3/dag. Prosjektet vil øke den totale ferskvannsproduksjonen med 224 m3 per dag og sikre vannforsyningen for alle fastboende.

Kontaktperson:
Sarah Eidsmo
Analytiker
Mobil: +47 992 29 105
E-post: sarah.eidsmo@vista-analyse.no

vista-analyse.no