Om Vann & Miljø

Konferansen Vann & Miljø ble for første gang arrangert i 2018. Så kom pandemien og satte stopper for en ny konferanse i 2020.
Basert på tilbakemeldinger fra deltakere – fra sør til nord – tør vi si at Vann & Miljø 2018 ble en stor suksess. Programmet inneholdt interessante seminarer med dyktige forelesere, variert og god underholdning, og sist, men ikke minst; tid til faglig prat med de mange ulike utstillerne.

Målet med Vann & Miljø 2018, var å lage en litt annerledes konferanse med fokus på nettopp vann og miljø. Vi visste at ved å samle bransjekollegaer fra nær og fjern, ville vi få en gruppe mennesker med sterkt engasjement for faget sitt. Og det fikk vi!

Intensjonen med konferansen

Med Vann & Miljø 2024 ønsker AVK og Pipelife å gi bransjekollegaer relevant og nyttig faglig påfyll og en sosial møteplass hvor relasjoner bygges. Tematikken miljø, kompetanse og digitalisering skal gi gode løsninger og samarbeid i bransjen. Klimautfordringene blir større, og det gir endringer i anbudsprosessene. AVK og Pipelife har et samfunnsoppdrag, og ønsker å sette søkelys på relevant tematikk.

Konferansen Vann & Miljø 2024 arrangeres 17. – 18. april på Quality Hotel Tønsberg / Oseberg Kulturhus.