Program

Programmet for Vann & Miljø 2024 inneholder tidsaktuelle temaer
og interessante foredragsholdere, og det er satt av god tid
til faglige diskusjoner og  messevandring. Og selvfølgelig blir det
sosialt samvær og god underholdning.

Under ser du programmet for denne 2-dagerskonferansen.
Vi tar forbehold om endringer.

Programmet er satt sammen av en programkomité bestående
av representanter fra rådgiver, kommune og arrangør.*

Kvelden før konferansen (16. april) inviterer vi til «get together pølsefest» i
Tønsberg. Dette arrangementet kan du melde deg på i påmeldingsskjemaet.

Vi håper du finner programmet interessant og at vi ser deg på
Vann & Miljø 2024.

* Programkomité:
Roger Nilsen, Sweco
Andre Linkjen Olsen, Bamble kommune
Martin Rud, AVK Norge
Kristin Haugli Fjellvik, AVK Norge
Jens Kristian Gulbransen, Pipelife Norge
Amalie Kvåle, Pipelife Norge
Ragnar Holdt, Pipelife Norge
Bård Moen, Pipelife Norge

DAG 1

onsdag, 17. april

 • 08.00 - 08.50 Registrering & messevandring

  Enkel servering

 • 09.00 Offisiell åpning av Vann & Miljø 2024
 • 09.10 Konferansen sparkes i gang

  v/Live Nelvik

 • 09.20 Gjenoppbygging av infrastrukturen i Ukraina

  v/Evelina Koltsova, Asplan Viak og styremedlem i VA-yngre
  Røde Kors presenterer innsamling til Ukraina via Spleis

 • 10.00 Foredrag under arbeid
 • 10.30 Lekkasje på nyanlegg og er vi rustet mot terror/sabotasje på ledningsnettet?

  Hvorfor er det lekkasje på nyanlegg, og hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  Terror/sabotasje på eksisterende vann- og avløpsanlegg. Er vi godt nok rustet om det verst tenkelige skulle skje?
  v/Kim Haughovd Karlsen, daglig leder i Aktiv Rørteknikk AS

 • 11.00 Pause & messevandring
 • 11.30 Foredrag under arbeid
 • 12.00 Entreprenørenes hverdag

  Hva bør gjøres for å få ned dagens klimagassutslipp? Og hvordan bidra til en mer bærekraftig anleggspolitikk?
  v/Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF

 • 12.30 Foredrag under arbeid
 • 13.00 Lunsj & messevandring
 • 14.50 Velkommen tilbake

  Live ønsker velkommen tilbake og presenterer deltakere i sofadebatten

 • 15.00
 • 15.20 Sofadebatt

  Tema og deltakere vil bli presentert senere

 • 16.20 Oppsummering av dagen

  v/Live Nelvik

 • 16.30 Messevandring

  Messevandring frem til kl. 17.30

 • 18.30 Aperitiff
 • 19.00 Festmiddag

  Toastmaster Robert Stoltenberg

DAG 2

torsdag, 18. april

 • 09.00 Velkommen til dag 2

  God morgen og velkommen til dag 2 v/Live Nelvik

 • 09.10 Inspirasjonsforedrag "Arbeidsglede"

  v/Svein Harald Røine, forfatter og foredragsholder

 • 10.00 Messevandring
 • 11.00 Utfordringer og muligheter i hverdagen

  Hvilke utfordringer og muligheter står vannbransjen ovenfor?
  v/Charlotte Marie Trovaag, Rambøll og VA-yngre

 • 11.30 Messevandring
 • 12.15 Foredrag under arbeid
 • 12.45 Avslutning fra salen

  Takk for nå og velkommen tilbake i 2026
  v/Live Nelvik med flere

 • 13.00 Lunsj