Utstillere

Under konferansen Vann & Miljø 2024 er det satt av god tid til å besøke utstillere, som mer enn gjerne vil dele sin kompetanse og erfaring med deg. AVK og Pipelife stiller med hver sin stand, og informasjon om flere spennende utstillere finner du lenger ned på siden.

Se fanen «Praktisk informasjon» for riggetider, priser m.m.

NB! Utstillerområdet er nå fullbooket.

Vann er en livsviktig ressurs og en forutsetning for alt liv. Vann må ivaretas etter beste evne og forvaltes på best mulig måte. Vannlekkasjer er kanskje vår tids mest kritiske ressursutfordring, som kan gå utover folks liv og helse og resultere i vannmangel og store ødeleggelser. I tillegg er vannlekkasjer svært kostbare for samfunnet.

I AVK Norge har vi hver dag fokus på nettopp vannlekkasjer. Vi formidler kunnskap og forsyner vannledningsnettet med bærekraftige produkter som hindrer lekkasje. Når vi vet at én tredjedel av drikkevannet i Norge ikke når frem grunnet vannlekkasjer, samt at klimaendringer kan bety mer tørke og vannmangel, har vi en stor og viktig jobb å gjøre. Vi vil alltid yte vårt beste for å gjøre en forskjell!

Kontaktperson:
Martin Rud
Markedssjef
Mobil: +47 400 20 551
E-post: maru@avk.no

Expect… holdbare innovasjoner

Pipelife Norge ser det som en viktig oppgave å bidra til et mer miljøvennlig samfunn. Våre produkter dekker reelle behov for forsyning av rent drikkevann, oppsamling og transport av avløpsvann og beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Vi satser på produkter med lang levetid og høy kvalitet.

Aldri har Norge stått overfor større endringer. Klimaet blir våtere, varmere og villere. Ny teknologi må bygges inn over alt i samfunnet. Samtidig må vi klare å skape nok lønnsomme jobber som kan finansiere vår felles velferd når oljeinntektene går ned.

Når klimaet endrer seg, må infrastrukturen i samfunnet oppgraderes. En av de store oppgavene som må gjøres er å bygge smarte rørsystem, som samtidig håndterer mer nedbør og ekstremvær.

Kontaktperson:
Ragnar Holth
Forretningsutvikler/produktsjef VMT & kabelvern
Mobil: +47 911 08 468
E-post: ragnar.holth@pipelife.com

Dette vil være noe av tematikken som vi skal diskutere under konferansen. Kan vi sammen finne nye løsninger og vinklinger på oppgavene vi har foran oss?

Flere utstillere